Ons onderwijs

Niet alle leerlingen werken en leren hetzelfde. Op Camelot denken we graag een beetje anders. Natuurlijk is lezen, schrijven en rekenen belangrijk. Maar er is meer! Tijdens de themamiddagen op Camelot werken kinderen langere periode binnen hetzelfde thema en de basisvakken komen hier ook aan bod.

Daarnaast biedt Camelot op de donderdag een verrijkte schooldag. Deze dag zijn de kinderen tot 16:30 uur aanwezig op school en krijgen de kinderen een breed aanbod. Binnen dit aanbod valt muziek, theater, creatieve vakken, joga, koken en sportactiviteiten.

‘Het leuke aan een Ronde Tafelsessie is dat we vaak mogen samenwerken’

— kind uit kring Violet (bovenbouw) op Camelot

Thematisch werken

Creatief, techniek, ondernemen en maatschappij zijn vier pijlers die binnen onze thema’s aan bod komen. Met leerkrachten en vakspecialisten programmeren de kinderen robots, starten ze hun eigen winkel, bespelen ze muziekinstrumenten of onderzoeken ze bodemsoorten. Zo ontdek je waar je goed in bent en misschien zelfs wel wat je later worden wilt!

De thema’s lopen van vakantie tot vakantie en in de middag worden de thema’s in de kringen aangeboden.

Werken in kringen

De kinderen werken in hun eigen kring. We zien hier een grote betrokkenheid van kinderen die met verschillende leeftijden werken. De samenwerkingsvaardigheden worden verder ontwikkeld. De doelen hierbij zijn:

 • Kinderen worden bewuster van hun eigen talenten en voorkeuren
 • Kinderen zijn sterker betrokken bij hun eigen ontwikkeling
 • Talenten/voorkeuren worden gekoppeld aan ambities ten aanzien van voortgezet onderwijs en werk.

‘Ik vind het leuk dat we ook op de gang mogen werken’

— kind uit kring oranje (middenbouw) op Camelot

 • Onderwijs op niveau

  Niet alle leerlingen werken en leren hetzelfde. De leerkracht houdt hiermee in het aanbod rekening door te differentiëren. Dat wil zeggen dat we het onderwijs zo inrichten dat voor verschillende niveau’s van de leerlingen op vakinhoudelijk gebied een goed aanbod is in materiaal en begeleiding. De leerkracht maakt een indeling van de leerlingen op basis van observaties en voorgaande resultaten. Binnen een bouwlaag worden instructiegroepen geformeerd. De instructie wordt gegeven in kleine groepen en dit geeft een uitgelezen kans om iedere leerling op zijn of haar niveau te benaderen.

 • Doel:

  Ieder kind ‘zien’ en aandacht geven bij een instructie.

  Subdoelen:

  • motivatie en betrokkenheid bij de leerlingen vergroten
  • instructie op eigen niveau, door leerlingen te clusteren
  • omgaan met uitgestelde aandacht
  • zelfstandige werkhouding bevorderen

‘Ik vind het leuk dat we soms ook spelletjes mogen doen’

— kind uit kring Oker (bovenbouw) op Camelot

Leerjaar 9

Op Camelot starten we volgend schooljaar met een negende leerjaar. Dit “extra” jaar zorgt voor “extra” tijd voor leerlingen na groep 8. Dit zijn leerlingen die dit nodig hebben of heel goed kunnen gebruiken om beter voorbereid, zelfverzekerder en zelfbewuster in het voortgezet onderwijs te starten.  

We hebben hiervoor een startsubsidie ontvangen van de gemeente Haarlem in het kader van het vergroten van de kansengelijkheid in het onderwijs.  

In principe is leerjaar 9 beschikbaar voor alle kinderen in Haarlem die dit nodig hebben. We werken met een uitgebreide aanname procedure om verwachtingen en mogelijkheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit doen we in de driehoek kind, ouder en school. 

De raad van de ronde tafel

Op Camelot heet de leerlingenraad ‘De raad van de ronde tafel’. Het doel van de leerlingenraad is de kinderen te betrekken bij beslissingen om en in de school. Verder proberen we de kinderen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving (om te beginnen op school) en kinderen inspraak te geven en hen te leren gefundeerde meningen te verwoorden.

Bovendien voelen kinderen zich daardoor meer betrokkenen en voelen zij zich mede verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Een leerlingenraad is een ideale werkvorm om vaardigheden te oefenen als discussiëren en “debatteren” op een assertieve en respectvolle manier. En bij Camelot gebeurt dat ook echt aan de grote ronde tafel.

Aan de ronde tafel

‘een dag op Camelot’

’s Ochtends kom ik binnen en loop ik naar mijn plaats. Mijn plaats is een vaste plek om op te starten, met een vaste leerkracht en een vaste groep kinderen. Allen binnen hun eigen kring, oftewel groep.

Het eerste kwartier gebruik ik om op te starten. Hoe zien mijn rooster en taak er vandaag uit? Wat ga ik vandaag leren? We beginnen met lezen. Om 9:00 uur vertelt de leerkracht geeft dat de rekeninstructie gaat starten. Ik loop naar het lokaal waar ik ga rekenen. 

Na mijn instructie ga ik verwerken, Dit kan in het stiltelokaal  of in de algemene ruimte. De leerkracht helpt mij vandaag, zij heeft tijdens de instructie gezien dat ik de nieuwe sommen best lastig vind en helpt mij hierbij. 

Als ik even zelf gewerkt heb, komt de leerkracht bij mij langs en kijkt ze mee hoe het met mijn verwerking gaat. Ze geeft mij een laatste zetje om verder te kunnen met de te oefenen stof.

Om een uur of tien heb ik flink geoefend met de rekenstof. Voor mij is het tijd om pauze te houden. Ik ga met mijn Kring wat eten en drinken en daarna buiten spelen.

Het komende half uur krijg ik spelling instructie. Spelling vind ik makkelijk. Daarom mag ik sommige oefeningen overslaan of iets minder van maken. Om elf uur start de taalinstructie. Ik start met de verwerking van de stof, dit doe ik in de algemene ruimte. Om half twaalf ga ik terug naar de Kring. We ronden de dag af en spelen nog een spelletje. 

OM 13:15 uur loop ik naar mijn kring. Hier start de groep op. Voor de middagen werken we binnen een thema, nu is dat thema ‘ feest’.  Binnen het project heb ik deze periode aanbod techniek, een werkstuk maken en oefen ik wat extra met begrijpend lezen

Met ons themagroepje werken we toe naar een presentatie over ons thema. Eerst hebben wij allemaal vragen bedacht en beantwoord. Volgende week vrijdagmiddag gaan wij de presentatie geven, mijn ouders mogen natuurlijk ook komen kijken.

Om drie uur ga ik terug naar mijn kring. Ik zorg ervoor dat mijn spullen opgeruimd zijn en kijk samen met de leerkracht terug op de dag. Ik ga om 15.15 naar huis. Op naar een nieuwe leuke schooldag op Camelot!”

Scroll to top